گل میخ کد ۱

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال

  گل میخ یکی از مهم ترین ملزومات پرده می باشد.

  1 عدد در انبار

  گل میخ کد1
  گل میخ کد ۱

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال