پرده پروانه کد۲۰۰۵

تماس بگیرید

جنس پارچه:مخمل و سیلک

مدل دوخت :هلال پیچ و دکور آسترکش