پرده پردیس کد۲۰۳۶

تماس بگیرید

جنس پارچه: مخمل گلدوزی،مخمل ساده،تور، حریر

مدل دوخت: یقه شل،چین کش، فلت، پیلیسه