پرده مهر کد۲۰۳۲

تماس بگیرید

جنس پارچه: ساتن پتینه،حریر محو

مدل دوخت: چین کش،پیلیسه