پرده زینت کد۲۰۲۳

تماس بگیرید

جنس پارچه:تافته نرم و ارگانزا

مدل دوخت:پیلیسه و چین کش و آرک نمددار