پرده زلفا کد۲۰۱۵

تماس بگیرید

جنس پارچه:تافته خشک،ارگانزا

مدل دوخت :لاله واژگون،صخره ای یک طرفه