پرده تَرَنُم کد۲۰۲۶

تماس بگیرید

جنس پارچه: مونوروی(ساتن براق) و ارگانزا

مدل دوخت: لیفه پروانه ای