پرده بهار کد۲۰۳۴

تماس بگیرید

جنس پارچه: مخمل گلدوزی،مخمل ساده،تور بیرلنت ترک

مدل دوخت: یقه شل، چین کش،پیلیسه