پرده آوازه کد۲۰۲۸

تماس بگیرید

جنس پارچه: حریر ابریشم و مونوری(ساتن براق) و کوبلن

مدل دوخت: پیلیسه و دکور عصایی