پرده آبان کد۲۰۳۱

تماس بگیرید

جنس پارچه: ساتن پتینه،کرپ طرح دار

مدل دوخت: پیلیسه و چین کش