پرده تندیس کد ۲۰۵۷

تماس بگیرید

جنس پارچه: حریر و تافته خشک

مدل دوخت: عصایی